021/64-69-888

Mega Sjaj Loyalty Card

Po uzoru na najbolje svetske kuće, Mega Sjaj uvodi sopstveni Loyalty Card program. Naša namera je da nagradimo verne korisnike i prijatelje naše kuće. Uštedite na svakoj porudžbini.

Pročitajte pravila za dobijanje kartice:

01. Mega Sjaj Novi Sad, izdaje Mega Sjaj Loyalty Card karticu koja ostaje u njegovom vlasništvu. Mega Sjaj zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja, kao i da promeni ili u potpunosti ukine elemente Loyalty Card programa.

02. Korisnik Mega Sjaj Loyalty Card kartice može da postane svaka punoletna osoba sa prebivalištem u republici Srbiji koja ispuni Mega Sjaj Loyalty Card pristupnicu verodostojnim podacima.

03. Mega Sjaj Loyalty Card kartica nije prenosiva na druga lica i može je koristiti isključivo njen vlasnik.

04. Bodove koji omogućavaju trajne popuste i njihovo korišćenje moguće je ostvariti isključivo u Mega Sjaj poslovnicama.

05. Uslov za učlanjenje u Mega Sjaj Loyalty Card program je da prva porudžbina usluga ili robe bude u iznosu od minimalno 1000 rsd. Na ovu kupovinu se stiču prava na bodove. Prilikom svake sledeće porudžbine korisnik stiče bodove u zavisnosti od iznosa računa.

06. Skupljanje bodova prema modelu usluga:

Prema modelu od 1 RSD do 5.000 RSD na svakih 20 RSD stičete 1 bod.

Prema modelu od 5.001 RSD do 10.000 RSD na svakih 20 RSD stičete 1,5 bod.

Prema modelu od 10.001 RSD do 30.000 RSD na svakih 20 RSD stičete 2 boda.

Prema modelu od 30.001 RSD do 70.000 RSD na svakih 20 RSD stičete 2,5 boda.

Prema modelu od 70.001 RSD do 120.000 RSD na svakih 20 RSD stičete 3 boda.

Prema modelu od 120.001 RSD i više, na svakih 20 RSD stičete 3,5 boda.

07. Skupljanje bodova prema modelu roba:

Prema modelu od 1 RSD do 5.000 RSD na svakih 20 RSD stičete 0,5 boda.

Prema modelu od 5.001 RSD do 10.000 RSD na svakih 20 RSD stičete 1 bod.

Prema modelu od 10.001 RSD do 30.000 RSD na svakih 20 RSD stičete 1,5 bod.

Prema modelu od 30.001 RSD do 70.000 RSD na svakih 20 RSD stičete 2 boda.

Prema modelu od 70.001 RSD do 120.000 RSD na svakih 20 RSD stičete 2,5 boda.

Prema modelu od 120.001 RSD i više, na svakih 20 RSD stičete 3 boda.

08. Vrednost boda je 1 RSD. Član Mega Sjaj Loyalty Card programa koji skupi minimalno 250 bodova ostvaruje pravo da bodovima umanji račun za plaćanje.

09. Svi ostvareni bodovi sabiraju se do kraja obračunskog perioda koji traje godinu dana od trenutka učlanjenja. Na kraju tog perioda član ostvaruje početni popust za sledeći period u visini popusta određenog za model u koji se plasirao na osnovu svih bodova iz prethodnog perioda.

10. Najveći mogući popust koji se može ostvariti u roku od godinu dana je 17,5%.

11. Ako član i sledeće godine ostvari kupovinu u iznosu kojim prelazi u viši model, ostvareni popust mu postaje trajan.

12. Sakupljeni bodovi mogu se iskoristiti za plaćanje svih usluga i robe Mega Sjaj, osim usluga i robe za koje će to biti izričito navedeno.

13. U slučaju gubitka ili krađe Mega Sjaj Loyalty card kartice korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na br.tel. 062 404 605. Korisniku će se dodeliti nova kartica na koju će biti prebačeni svi do tada ostvarni bodovi. Korisnik je dužan da pismeno prijavi svaku promenu ličnih podataka.

14.Korisnik Mega Sjaj Lojalty Card kartice može proveriti stanje sakupljenih bodova upitom na e-mail: megasjaj@hotmail.com ili SMS na 062 404 605 u formi prezime ime i broj kartice. Naša služba će u najkraćem roku odgovoriti bodovno stanje.

15. Potpisivanjem pristupnice osoba postaje korisnik Mega Sjaj Loyalty Card kartice i član Mega sjaj Loyalty Card programa i tako se saglašava sa svim uslovima ovih pravila i pristaje da prima promotivne i informativne Mega Sjaj ponude i materijale.

Učlanjenjem u Mega Sjaj Lojalty Card program korisnici dobijaju loyalty karticu sa određenom šemom vernosti, koja omogućava razne pogodnosti prilikom kupovine (popust, bodovanje, SMS obaveštenja o akcijama, nagradne igre i sl.)